Geçtiğimiz günlerde Yemek Sepeti’nin siber saldırıya uğraması sonucunda KVKK’nin (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) açıklamasına göre 21 milyondan fazla kişinin verilerinin tehlikeye girmesi insanları tedirgin etti. Peki ne kadar veri çalındı? Orada bulunan tüm bilgilere haksız erişim oldu mu? Kredi kartı bilgileri güvende mi? …

Click here to read this article in English.

Her gün yüz milyonlarca kişi Twitter’ı kullanıyor. Fakat kaçımız Twitter arama motorunu daha iyi kullanmayı biliyoruz?

Twitter arama motoru aslında güçlü bir arama motorudur. Belirli bir konuya ya da belirli bir kişinin tweet’lerine bakarken birçok şeyi filtreleyebilirsiniz.

Birçok araştırmacı; ekonomistler, politikacılar, girişimciler…

“If you don’t pay for the product, you are the product.” demişler.

WhatsApp’ın değişen gizlilik politikası birçok kişinin veri güvenliği açısından tedirgin olmasına sebep oldu. Peki bu değişiklik bizim için ne ifade ediyor? Gelin hep beraber bunu inceleyelim.

WhatsApp Gizlilik Politikası’na Göre Bizden Hangi Veriler Toplanabiliyor?

WhatsApp yeni sözleşmesinde kullanıcılardan…

Ahmet Toprak

Student at Galatasaray University Faculty of Law. Business Analyst Intern at Intelkit Analytics.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store